ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРИ РИБОЛОВА НА ЯЗ. „БОРЕЦ“

До риболов се допускат само риболовци с подходящо оборудване:

 • Карп сак
 • Карп люлка /дюшек/
 • АНТИБИОТИК
 • Всеки риболовец може да използва максимум 3броя въдици

Хуманно отношение към рибата е задължително.

Преди напускането на използвания/те сектор/и, моля позвънете на Никола Китков!

ЗАБРАНЕНО:

 • Паленето на огън;
 • Убиване на рибата по какъвто и да е повод;
 • Пренасяне на рибата извън сектора;
 • Безотговорно отношение към рибата (грубо водене, връзване, хващане за очи и хриле)
 • НАВЛИЗАНЕТО В СЪСЕДЕН СЕКТОР (замятане извън сектора);
 • Нарушаването на спокойствието и риболова на останалите посетители на язовира;

Всеки, който наруши правилата, ще бъде помолен да напусне територията на язовира.

 

Цени от 01/03/2023:

 • Дневен излет – светла част на деня – 10лв
 • Денонощен – 24 часа – 25лв