ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРИ РИБОЛОВА НА ЯЗ. „БОРЕЦ“

Язовир „Борец“ е предназначен за риболов на шаран, сом, каракуда, бяла риба и щука.

Не се толерират шумните компании, непристойното поведение и неспазването на правилата на язовира.

Организирани посещения с цел провеждане на риболов се осъществяват с предварителна консултация и РЕЗЕРВАЦИЯ! на тел.: 0879091100

Посетителите заплащат входна такса независимо от целта на посещението.

Настаняването става с присъствието на управата.

 

ПРАВИЛА:

 • До риболов се допускат САМО риболовци с подходящо оборудване:
 • Карп сак
 • Карп люлка /дюшек/
 • АНТИБИОТИК
 • Съответния кеп за вида риболов (размер за видовете риби)
 • Всеки риболовец може да използва МАКСИМУМ 4 бр. въдици;
 • При риболов се използват само безопасни монтажи, с не повече от една кука на линията;
 • Минимален размер на влакното при риболов на шаран е 0.30 мм.;
 • Минимален размер на влакното при риболов на КАРАКУДА е 0.18 мм.

ЗАБРАНЕНО:

 • Къпането във водоема;
 • Паленето на ОГЪН!;
 • Разхождането на домашни любимци в района на язовира;
 • Наличието на ВИРБЕЛИ по линията при риболов на ШАРАН и АМУР;
 • Всякакъв нехуманен способ (ПРУЖИНИ С КУКИ, ТЪРМЪЦИ, ЧЕПАРЕТА и всякакви способи, които биха наранили рибата);
 • Забранено е ползването на олова без покритие.

Всеки, който наруши правилата, ще бъде помолен да напусне територията на язовира.

 

АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО!:

 • Прихващането на рибата откъм очите и хрилете и откачането на куката със забранени средства;
 • Убиване на рибата по какъвто и да е повод;
 • Пренасяне на рибата извън сектора;
 • Безотговорно отношение към рибата (грубо водене, връзване, хващане за очи и хриле)

 

ПРЕПОРЪКИ:

 • Да се обаждате при наличие на болни и повредени риби;
 • Да не оставяте риболовните принадлежности без надзор (не носим отговорност за изгубени вещи);
 • Всеки риболовец е отговорен за своето поведение по време на престоя му;
 • Кепът винаги да е мокър и с подходящи размери;
 • Използването на плетен шок лидер е забранено;
 • ПИПАНЕТО НА РИБАТА СЕ РАЗРЕШАВА САМО С МОКРИ РЪЦЕ;
 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е ползването на карп люлка или дюшек, които предварително са почистени и намокрени;
 • Риболов се извършва в обособените за това места (СЕКТОРИ) и се спазва ПОСОКАТА, която е указана;
 • Строго се ЗАБРАНЯВА НАВЛИЗАНЕТО В СЪСЕДЕН СЕКТОР (замятане извън сектора);
 • Всяка уловена риба се третира с АНТИБИОТИК по всички места, на които има нараняване;
 • При наличието на големи наранявания и видимо недобро състояние на рибата – НЕЗАБАВНО СЕ УВЕДОМЯВА УПРАВАТА НА ВОДОЕМА!
 • При улавянето на БЯЛ ЛАМУР, тегленето и снимането на уловения АМУР да става във водата и по най-бързия начин да бъде пуснат обратно във водоема;
 • Ползването и захранването с лодка и радиоуправляема такава става само и изрично след консултиране с управата на водоема;
 • В тъмната част на денонощието е строго забранено пускането на каквито и да е лодки!

 

НЕ СЕ РАЗРЕШАВА:

 • Нарушаването на спокойствието и риболова на останалите посетители на язовира;
 • Носенето и употребата на огнестрелни, газови и въздушни оръжия;
 • Да риболовстват деца под 16г. възраст без ПРИДРУЖИТЕЛ!;
 • Сечене на дървета и храсти;
 • Използването на химически съставки за храна;
 • Изхвърляне на отпадъци във водата и на брега се наказва с глоба от 100 лв.!

 

ЦЕНИ:

 • Дневен излет – светла част на деня – 10 лв.;
 • Денонощен – 24 часа – 25 лв.