Здравейте.

Истории от блога

Напомняме Ви, че Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, накратко ИАРА, изисква покупката на риболовен билет, за всеки риболовец, за всякакъв вид водоеми – арендовани и/или държани. Нарушителите(риболовци/арендатори) подлежат на административни санкции.

Бъдете здрави и разумни!

Join the discussion