Панко Койчев.

Язовирът с най борбени риби.Винаги е удоволствие да го посетиш.